SCCOE Home

​​Phụ huynh tham gia: Đóng vai trò tích cực trong việc học của con quý vị

(Read in English)​​


Tất cả các phụ huynh muốn những điều tốt nhất cho con họ, và một trong những cách tốt nhất mà quý vị có thể giúp con họ là bằng cách đóng vai trò tích cực trong sự học vấn của con em. 

Quý vị là người thầy đầu tiên của con quý vị, và quý vị có thể duy trì vai trò này trong suốt cuộc hành trình giáo dục của con em bằng cách củng cố việc học ở nhà. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các học sinh từ các gia đình có tham gia vào việc học của các em đạt được các thành tích học tập cao hơn.

Các học khu trong toàn hạt Santa Clara có một số nguồn tài nguyên cho các gia đình, và vài học khu cũng có các trung tâm gia đình và các nhân viên tiếp cận cộng đồng.

Tham gia:

  • Các trường học liên lạc với các phụ huynh trong vài cách khác nhau, bao gồm email, thư từ, cập nhật trên mạng, và phương tiện truyền thông xã hội.
  • Các sự kiện Back-to-School Night/Open House (Buổi họp tối Đi học lại/Tham quan lớp học) cho các gia đình cơ hội làm quen với các giáo viên của con họ sau giờ học.
  • Nhiều trường học có Parent Teacher Association PTA (tạm dịch là Liên hội Phụ huynh Giáo viên); các ban này chú trọng vào nhiều vấn đề khác nhau trong nhà trường và học khu.
  • Các buổi họp Phụ huynh/Giáo viên là những buổi họp riêng với giáo viên của con quý vị để xem sự tiến bộ của con quý vị và làm thế nào để hỗ trợ các nhu cầu giáo dục của các em cách tốt nhất.
  • Nhiều trường học cho phép phụ huynh đến thăm viếng, tuy nhiên, các buổi thăm viếng này phải được dàn xếp trước với nhà trường.

Xin hãy liên lạc với sở học chánh địa phương của quý vị để biết về những gì họ có cho quý vị và gia đình.