SCCOE Home

​​Đi học mỗi ngày

(Read in English)​


Các phụ huynh và giám hộ có trách nhiệm về việc đi học mỗi ngày của học sinh, và các học sinh lỡ buổi học có thể bị xem là "trốn học." Trốn học là khi học sinh lỡ buổi học cộng với những cách vắng mặt không có phép:

  • Ba lần vắng mặt không phép và/hoặc;
  • Ba lần đi học trễ và/hoặc;
  • Ba lần vắng mặt hơn 30 phút.

Học sinh thường hay trốn học* sẽ có thể bị gởi đến văn phòng của luật sư học khu đối đầu với hành động pháp lý, và phụ huynh không đảm bảo việc đi học của con em họ có thể bị truy tố.

Sự quan trọng của việc đi học

  • Học tập là một hoạt động cấp tiến, và các bài học mỗi ngày được xây dựng trên những ngày trước.
  • Các học sinh đi học đều đặn thường đạt được điểm cao hơn và thích đi học hơn.
  • Các trẻ em không đi học đều đặn thường không thể làm kịp bài tập.
  • Trường học giúp các trẻ em làm bạn và xây dựng các kỹ năng giao tiếp cần thiết.
  • Đi học đều đặn dạy các trẻ em các kỹ năng sinh sống, như là khả năng thông hiểu, làm theo lời hướng dẫn và lập kế hoạch cho tương lai.

Sự trốn học tác động đến ai?

Các học sinh: Khi các học sinh trốn học đi học lại, các em cần được sự chú ý cá nhân nhiều hơn từ giáo viên và điều này làm các học sinh khác bị thiếu sự chú ý của giáo viên.  

Nhà trường và học khu: Tiền tài trợ nhà trường từ tiểu bang trực tiếp nối kết với sự có mặt của học sinh. Càng nhiều lần vắng mặt thì càng ít tiền trợ nhà trường hơn. Với ít tiền tài trợ hơn, học khu sẽ có ít khả năng cung cấp các chương trình giáo dục cho mọi học sinh.

Cộng đồng: Cộng đồng sẽ mất một người đóng góp nhiều sinh lợi khi một học sinh không có học và nghiên cứu cho thấy rằng các hoạt động phạm tội gia tăng khi học sinh không đi học.

Có hậu quả về mặt pháp lý đối với việc trốn học không? Phụ huynh của các học sinh trốn học có thể bị phạt tiền, học lớp làm cha mẹ, mất tiền phúc lợi xã hội, và/hoặc bị bỏ tù. Hậu quả cho các học sinh trốn học có thể bao gồm tiền phạt, làm việc phục vụ cộng đồng, mất giấy phép cho đi làm, và/hoặc bị treo hay bị trì hoãn bằng lái xe của California.

*Sáu lần vắng mặt không phép hoặc sáu lần đi học trễ hoặc vắng mặt hơn 30 phút, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các việc này